Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

ขั้นตอนการส่งผลงาน
(Submission Guidelines)

Presentation Information and Templates for the 45th AAT Proceeding

Cancellation Policy

 


Accounts

Free Trial

SSL

Storage

Your Text

Your Text

Your Text

Your Text

Your Text

AAT 45

การประชุมกายวิภาคศาสตร์แห่งประเทศไทย

Conference Information

Schedule

Accommodation & Travel

Tour Packages

Select T-shirt size

Contact : aatmeeting45@gmail.com

 

Important Dates

Deadline for Abstract Submission

Conference Dates


28 February 2023

3 - 5 May 2023

Registration Fee
Please note all fee are in BAHT

Participant

AAT Member

Non-AAT Member

Student

AAT Member (Retired/ reimbursement)

AAT Member (Retired/ no reimbursement)

Early Registration

Until 28 February 2023

3,500

4,000

2,500

3,500

-

Regular registration

1 March to 2 May 2023

.

4,000

4,500

3,000

4,000

-

Onsite Registration

3-5 May 2023

4,500

5,000

3,500

4,500

-

อัตราค่าลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม  AAT45
(อัตราเป็นเงินบาท)

ผู้เข้ารวมประชุม

สมาชิก AAT

บุคคลทั่วไป

นักศึกษา

สมาชิก AAT (เกษียณ/เบิกได้)

สมาชิก AAT (เกษียณ/เบิกไม่ได้)

ลงทะเบียนล่วงหน้า

ตั้งแต่วันนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566 

3,500

4,000

2,500

3,500

-

ลงทะเบียนปกติ

1 มีนาคม ถึง

2 พฤษภาคม 2566

4,000

4,000

3,000

4,000

-

ลงทะเบียนในวันประชุม

3 - 5 พฤษภาคม 2566


4,500

5,000

3,500

4,500

-